محمد حسین کنعانی زادگان پیگیر طلب خود از باشگاه پرسپولیس شد

محمد حسین کنعانی زادگان که برای پیگیری مطالباتش به ساختمان باشگاه پرسپولیس مراجعه کرده بود،با رضا درویش مدیر عامل قرمز های پایتخت دیدار کرد.او که فصل گذشته در الاهلی قطر حضور داشت با بازگشت به ایران پیگیر طلب یک میایاردو 340 میلیونی شده بود که مدیر عامل پرسپولیس گفته است که در حال حاضر چنین مبلغی برای پرداخت به او وجود ندارد.با این حال مدیرعامل باشگاه به او قول داد بخش قابل توجهی از این مبلغ را قبل از پایان خرداد ماه به این بازیکن پرداخت می‌کند تا بدون شکایت به پول خود برسد.

محمد حسین کنعانی زادگان پیگیر طلب خود از باشگاه پرسپولیس شد1

محمد حسین کنعانی زادگان برای دریافت مطالباتش با رضا درویش جلسه ای برگزار کرد.

کنعانی زادگان نیز به باشگاه فرصت داد تا در یک ماه آینده این مبلغ را با وی تسویه کنند تا پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کشیده نشود.
حضور او در ساختمان باشگاه پرسپولیس شایعاتی مبنی بر بازگشت وی به این تیم راه انداخته بود که صحت ندارد و کنعانی زادگان فصل آینده هم در الاهلی قطر فوتبال خود را ادامه می‌دهد.

فهرست