ساندرو روسل رئیس پیشین باشگاه بارسلونا را از اتهامات فرار مالیاتی تبرئه شد1

ساندرو روسل رئیس باشگاه بارسلونا به جرم فرار مالیاتی که دادستانی برای او 2 سال و 9 ماه زندان درخواست کرده بود تبرئه شد.او از زمانی که از زندان پیشگیرانه برای یک اتهام جداگانه در سال 2019 خارج شد، درگیر این پرونده بود.
دادستانی در تاریخ 12 سپتامبر، روسل را متهم کرده بود که در سال 2012 و در زمان ریاستش بر باشگاه بارسلونا، بیش از 230 هزار یورو از خزانه‌داری کلاهبرداری کرده است.

ساندرو روسل رئیس پیشین باشگاه بارسلونا را از اتهامات فرار مالیاتی تبرئه شد2

ساندرو روسل رئیس سابق باشگاه بارسلونا از اتهامات خود تبرئه شد.

در تابستان 2019، روسل هزینه کلاهبرداری شده به اضافه سود را به خزانه عمومی پرداخت کرد و به همین دلیل دادستانی درخواست کاهش مجازات را داد.رئیس سابق باشگاه بارسلونا پس از گذراندن نزدیک به دو سال در بازداشت موقت، به اتهام کمک به پولشویی برای پخش مسابقات لالیگا و تیم فوتبال برزیل و برای قرارداد اسپانسرینگ با کمپانی «نایکی» توسط دادگاه ملی تبرئه شد.

ساندرو روسل رئیس پیشین باشگاه بارسلونا را از اتهامات فرار مالیاتی تبرئه شد

فهرست