یک سپاهانی موفق شد تا بر علیه باشگاه پرسپولیس حکم قطعی بگیرد.در حالی که روز گذشته رضا اسدی توانست حکم دو میلیاردی علیه پرسپولیس از کمیته تعیین وضعیت بگیرد، حالا کمیته استیناف تصمیم خود را در مورد این پرونده گرفته است.

یک سپاهانی پرسپولیس را محکوم کرد2

یک سپاهانی پرسپولیس را محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد تومان کرده است.

بر اساس حکم کمیته استیناف، باشگاه پرسپولیس 2 میلیارد و 75 میلیون تومان در این پرونده محکوم شده و این حکم قطعی است و پرسپولیس امکان اعتراض دوباره روی پرونده نخواهد داشت.

یک سپاهانی پرسپولیس را محکوم کرد

به این ترتیب و با توجه به تأیید کمیته استیناف، پرسپولیس باید هر چه زودتر طلب شماره هشت سابق خود را پرداخت کند و در غیر این صورت رضا اسدی امکان بستن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس را هم خواهد داشت.

فهرست