کورت زوما
محکومیت برای زوما بدلیل حیوان آزاری

کورت زوما  مدافع فرانسوی که در لیگ برتر انگلیس فعالیت می کند به دلیل رفتار بد با گربه خانگی  به حیوان آزاری متهم شده بود  و پس از پایان جلسات دادگاهش محکوم شد.
به نقل از اسکای اسپورت؛ بیانیه دادگاه به شرح زیر است:” کورت زوما صاحب دو گربه بود. شما موظف به مراقبت از گربه ها و تامین نیازهای آنها بودید اما در 4 فوریه برای سرگرمی خود باعث رنج و عذاب بی مورد آنها شدید. بر این اساس شما به 180 ساعت انجام خدمات اجتماعی و محرومیت از نگهداری گربه به مدت 5 سال محکوم می شوید”

فهرست