کنفدراسیون فوتبال آسیا پرونده کامل شکایت عراقی ها از علیرضا فغانی داور بازی این کشور برابر اردن را دریافت کرده است.فدراسیون فوتبال عراق شکایت نامه ای کامل را با فیلم و مستندات لازم که نشان از اشتباهات زیاد فغانی علیه عراق می دهد به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستاده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا به فغانی دوباره بازی برای قضاوت خواهد داد؟1

کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسی شکایت فدراسیون فوتبال عراق از علیرضا فغانی می باشد.

عراقی ها در این شکایت خود به AFC خواست مجازات و محرومیت علیرضا فغانی از قضاوت در بازی های بین المللی شده اند.فدراسیون و هواداران تیم ملی فوتبال عراق درحالی به شدت نسبت به قضاوت علیرضا فغانی معترض هستند که بیشتر کارشناس عرب و غیر عرب قضاوت فغانی به ویژه در صحنه اخراج ایمن حسین را تایید کرده اند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا به فغانی دوباره بازی برای قضاوت خواهد داد؟

همه چیز بستگی به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازی های پیش رو دارد. اگر AFC دوباره به فغانی قضاوت بدهد تصمیم های او را تایید کرده است و اگر ندهد از قضاوت این داور ایرانی راضی نیست.

فهرست