کنایه پدر حسن یزدانی به رویس فئ=دراسیون کشتی زده شد.علی اعظم یزدانی، پدر حسن یزدانی قهرمان کشتی جهان و المپیک در حاشیه مراسم تقدیر از قهرمانان درباره جراحی کتف کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد چند ماه مانده به بازی های المپیک گفت: الان علم پزشکی ما پیشرفت کرده و این هم توکل بر خدا و هرچه خواست خدا باشد همان می شود.

کنایه پدر کاپیتان تیم ملی کشتی به رئیس فدراسیون2

کنایه پدر حسن یزدانی با خطاب کردن دکتر به علیرضا دبیر حاشیه ساز شد.

او همچنین در واکنش به اظهارات علیرضا دبیر درباره اینکه تنها کسی مثل حسن یزدانی می تواند کتفش را عمل کند و دوباره به کشتی برگردد گفت: دکتر لطف دارند و صاحب اختیارند، بهتر از ما اطلاعات دارند، ما که ورزشکار نیستیم، تجربه نداریم.

کنایه پدر کاپیتان تیم ملی کشتی به رئیس فدراسیون1

علیرضا دبیر چند وقت پیش در مصاحبه ای گفته بوده است که پس از انجام عمل جراحی کتف بازگشت کشتیگیر بسیار سخت و نا ممکن خواهد بود.

فهرست