در جریان دیدار دو تیم پرسپولیس و هوادار که با نتیجه 0_0 به پایان رسید،حاشیه هایی در زمان بازی و از سوی نیمکت دو تیم ایجاد شد.در صخنه ای که خطای علی نعمتی بر روی نیما انتظاری انجام شد با اعتراض کادر فنی هوادار انجام شد و درگیری لفظی به نیمکت دو تیم رسید که باقری با هُل دادن سعید آقایی از وی خواست روی نیمکت بنشیند و به درگیری وارد نشود.اعتراض‌های نیمکت‌نشینان هوادار و پرسپولیس سبب به هم ریختن جو بازی شده بود و هواداران هم به تبعیت از کادر فنی دو تیم به تصمیمات داور اعتراض می‌کردند.

کریم باقری حضورش روی نیمکت پرسپولیس نعمت است1

کریم باقری وزنه ای انکارناپذیر روی نیمکت پرسپولیس

اما حضور کریم باقری برای آرام کردن بازیکنان در اینچنین صحنه ای موهبتی می باشد که اکثر تیم ها آدمی همانند کریم را روی نیمکت خود ندارند.همانند این صحنه در بازی های گذشته پرسپولیس تاینگونه رفتارها از هافبک با اخلاق سابق پرسپولیس و تیم ملی انجام شده است.

فهرست