کاپیتان بارسلونا بار دیگر دچار مصدومیت شد.سرخیو لوزانو کاپیتان تیم فوتسال بارسلونا با تایید باشگاه رباط صلیبی اش پاره شده است و او بایستی جراحی کند. به این ترتیب لوزانو ادامه این فصل از مسابقات لیگ اسپانیا را از دست داد.

کاپیتان بارسلونا بار دیگر رباط داد

کاپیتان بارسلونا برای چندمین بار رباط صلیبی پاره می کند.

مورد عجیب آسیب دیدگی لوزانو این است که این چهارمین عمل روی زانوی راستش خواهد بود و سومین عمل جراحی به خاطر پارگی رباط صلیبی.
لوزانو در مرحله نیمه نهایی مسابقات کوپادل‌ری و در دیدار با پالما مصدوم شد و از همان گریه‌هایش در بدو آسیب دیدگی مشخص بود که متوجه پارگی رباط صلیبی اش شده است. این رقابتها در نهایت با قهرمانی بارسلونا به پایان رسید.

کاپیتان بارسلونا بار دیگر رباط داد2

فهرست