کارلو آنچلوتی
4 بازیکن در خط میانی مادریدی ها

سیستم جدید کارلو آنچلوتی در رئال مادرید توسط بازیکنان رئال مادرید با استقبال روبرو شده است. بسیاری از افراد درباره تمایل آنچلوتی برای اعمال سیستم با 4 بازیکن در خط میانی تیم، بحث می‌کنند. رختکن نیز تأیید می‌کند که تیم مقابل میلان در این سیستم راحت بوده است، اما آن ها همچنان می‌دانند که در آینده چالش‌های بسیاری منتظرشان است.

فهرست