چک ستاره استقلال به دلیل عدم موجودی پاس نشد.میلاد محمدی یکی از بازیکنانی بوده که به دلیل حضور نکونام در استقلال به این تیم پیوست.باشگاه استقلال برای راضی کردن مهرداد محمدی یک فقره چک به او داده بود که از قرار معلوم ارزش آن بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان بوده است.ایک چک توسط اسپانسر گشیده شده بود اما محمدی رمانی که به بانک مراجعه کرده متوجه شد که موجودی حساب برای پر کردن این چک کفایت نمی‌کند. به عبارت دیگر او نتوانست از استقلال پول بگیرد و شرکتی که قرار بود این حساب را پر کند، تعهدش را عملی نکرده بود!

چک ستاره استقلال پس از تخفیف هم پاس نشد2

چک ستاره استقلال که اسپانسر تقبل کرده بوده برگشت خورد.

این چک در حالی به محمدی داده شده که به دلیل مشکلات مالی باشگاه و به احترام جواد نکونام او 5 میلیارد تومان هم قراردادش را کاهش داده بود.در چنین شرایطی باید ببینیم مهرداد محمدی همچنان به حرمت جواد نکونام و طرفداران استقلال پای کار باقی خواهد ماند یا اینکه با استفاده از راهکارهای قانونی استقلال را تهدید به جدایی می‌کند؟ به هر حال بدیهی است که هر فوتبالیستی منافع خودش را به طور ویژه مد نظر قرار می‌دهد.

چک ستاره استقلال پس از تخفیف هم پاس نشد

فهرست