محمد صلاح
پیشنهاد عربستان جذاب نبود

با اشاره به منابع خبری عربستانی، الاتحاد به پیشنهادی به ارزش 60 میلیون یورو و حقوق 180 میلیون یورو برای دو فصل به دنبال جذب محمد صلاح می‌باشد.

پس از ارائه این پیشنهاد، نماینده محمد صلاح در یک مصاحبه اعلام کرد که اگر موکلش قصد ترک لیورپول را داشت، قبل از این قرارداد خود را تمدید نمی‌کرد. به این ترتیب، ستاره مصری لیورپول، در واقع به نوعی پیشنهادی که از سوی عربستان آمده بود را رد کرده است.

فهرست