پیر امریک اوبامیانگ
اوبا فرانسه را انتخاب کرده است

به گزارش فابریتزیو رومانو، باشگاه المپیک مارسی پس از انجام مذاکرات با اوبامیانگ و مشاوران این بازیکن بر سر امضای قراردادی 3 ساله با پیر امریک اوبامیانگ به توافق رسید. مدیران باشگاه مارسی در حال حاضر باید رضایت مسئولان را چلسی برای فروش این بازیکن کسب کنند که موضوع آنچنان سختی نمی باشد. اوبامیانگ فصل موفقی در باشگاه لندنی نداشت و به همین منظور در لیست فروش این باشگاه قرار گرفته است.

فهرست