په په از لیست تیم ملی پرتغال خط خورد

سرنوشت په په همانند طارمی رقم خورد

په په کاپیتان تیم پورتو و یکی از مدافعان تیم ملی پرتغال برای بازی های انتخابی جام جهانی در مرحله پلی آف در اروپا با مثبت اعلام شدن تست کرونا از لیست این تیم خط خورد.پرتغال که در این مقطع با کمبود مدافع مواجه شده است دچار بحران شدیدی در خط دفاع می باشد.تست کرونای مهدی طارمی نیز دیگر ستاره پورتو تنها نیم ساعت قبل از آخرین بازی این تیم در لیگ پرتغال مثبت اعلام شده بود و تعداد کرونایی های باشگاه به دو نفر افزایش یافت.مهدی طارمی نیز بازی تیم ملی ایران را در مقابل کره جنوبی در سئول را از دست داد و باید منتظر باشد تا پس از یک هفته قرنطینه پاسخ تستش به چه شکل خواهد بود.باید دید در صورت منفی شدن تست کرونای طارمی او به بازی لبنان خواهد رسید یا که خبر.

فهرست