پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس به دلیل تخطی از دستور العمل ناظر بر قراردادها تحت پیگرد قرار گرفت

کارگروه ناظر بر قراردادها از ساعت ۱۰ صبح امروز در سازمان لیگ فوتبال تشکیل جلسه داد تا قراردادهای بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس را راستی آزمایی کند. با توجه به بررسی‌های این کارگروه، مشخص شد که باشگاه پر سپولیس در برخی موارد از دستور العمل ناظر بر قراردادها تخطی کرده است.

موارد تخطی این باشگاه به صورتجلسه پیوست شد و طی نامه‌ای رسمی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع گردید. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در آینده نزدیک در این خصوص رسیدگی خواهد کرد.

 

فهرست