پرسپولیس برای خرید بیرانوند و پورعلی گنجی از تاجر ایرانی کمک گرفت

پرسپولیس در تابستان گدشته نیز برای خرید رضا اسدی هافبک مورد نظر کادر فنی از یک تاجر ایرانی مقیم دبی کمک گرفت تا این فرد که علاقه زیادی به باشگاه قرمز پوش تهرانی دارد از جیب خودش 2میلیارد تومان برای خرید اسدی پرداخت کند تا او در جمع پرسپولیسی ها باشد.

پرسپولیس برای خرید بیرانوند و پورعلی گنجی از تاجر ایرانی کمک گرفت1

پرسپولیس برای به خدمت گرفتن بازیکنان مورد نظرش از یک هوادار که از جیب شخصی اش خرج می کند کمک گرفت.

حالا شنیده می شود که برای جذب بیرانوند و پورعلی گنجی باز این فرد به هر کدام از این بازیکنان 3میلیارد از جیب شخصی اش پرداخت کرده تا آنها راضی شوند به عضویت باشگاه در آیند.نام این تاجر محمد یوسفی می باشد که مقیم دبی می باشد و طرفدار قدیمی باشگاه پرطرفدار پایتخت می باشد.

فهرست