پدری
جوان آینده دار بهترین بازیکن فصل

هافبک خوش نقش و جوان آبی اناری ها توانست بهترین بازیکن فصل بارسلونا شود.
با اعلام باشگاه بارسلونا، پدری با کسب بیشتری رای  از طرف هواداران عنوان بهترین بازیکن فصل 22-2021 باشگاه بارسلونا را از آن خود کرد. رونالد آرائوخو، مارک آندره تراشتگن، گاوی و عثمان دمبله به ترتیب عناوین دوم تا پنجم را کسب کردند.

فهرست