پاداش ویژه قرارداد لوکادیا چه زمانی فعال می شود؟

یورگن لوکادیا در قرادادش با پرسپولیس بندی در آن گنجانده شده است که این مهاجم اگر آقای گل لیگ شود پاداش ویژه ای دریافت خواهد کرد.براین اساس در صورتی که یورگن لوکادیا در فصل جاری به عنوان آقای گل لیگ برتر دست پیدا کند، یکی از آپشن های قراردادی او با پرسپولیس فعال می شود و طبق آن مبلغ ۱۰۰ هزار دلار به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد.

پاداش ویژه قرارداد لوکادیا چه زمانی فعال می شود؟1

لوکادیا اگر آقای گل لیگ برتر شود 100هزار دلار پاداش خواهد گرفت.

این در حالی است که برخی شنیده ها از این حکایت دارد که گویا پاس های گل این مهاجم هلندی نیز جزو آفرهای قراردادی اش گنجانده شده است و او با پاس گل هم می تواند در پایان فصل پاداش بگیرد.

فهرست