وزیر کشور آلمان که برای دیدن بازی تیم کشورش در مقابل تیم ملی ژاپن مهمان ویژه این بازی بود، با بازوبندی که نماد همجنسگرایی بود وارد ورزشگاه خلیفه شد و در کنار اینفانتینو رئیس فیفا نشست.فیفا به احترام قوانین اسلامی بستن بازوبندی غیرقانونی که نماد همجنسگرایی دارد را ممنوع اعلام کرده و به هیچ یک از کاپیتان‌ها اجازه بستن چنین بازوبندی را نداد و حتی پیش از مسابقه نیز داور مسابقه بازوبند مانوئل نویر کاپیتان تیم آلمان را کنترل کرد.

وزیر کشور آلمان با نماد غیر قانونی در ورزشگاه

وزیر کشور آلمان با وجود مخالفت فیفا با بستن بازوبند غیر قانونی،با بازوبندی که نماد همجنسگرایی است در ورزشگاه حاضر شد.

در شروع مسابقه هم بازیکنان تیم آلمان به نشانه اعتراض به موارد ممنوعه در جام جهانی با دست دهان خود را بسته نگه داشتند تا به این تصمیم فیفا معترض شوند. ورود تیم ملی آلمان به قطر هم با حواشی رو به رو شده بود. هواپیمای حامل بازیکنان این تیم به دلیل داشتن این علامت ممنوعه دیپورت شد و این تیم مجبور شد به عمان پرواز کند و با هواپیمایی دیگر به دوحه آمد.

وزیر کشور آلمان با نماد غیر قانونی در ورزشگاه2

فهرست