وحید امیری
ملی پوش پرسپولیس تمرینات سبک را آغار کرده است

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا شهاب در خصوص شرایط وحید امیری ملی پوش فوتبال ایران گفت: وحید امیری که از ناحیه کمر آسیب دیده بود دوره نقاهت جراحی را پشت سر گذاشته و از دو هفته گذشته کارهای درمانی، فیزیوتراپی و تمرینات ثبات مرکزی تنه را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی برای این بازیکن آغاز کردیم.

وحید امیری
وی اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش کادر پزشکی وضعیت امیری رو به بهبودی است تا آنجایی که امروز توانست در زمین چمن نرم دوی داشته باشد. شرایط این بازیکن را روز به روز بررسی می‌کنیم تا انشاءالله شاهد مراحل پیشرفتی امیری در روزهای آینده باشیم و او بتواند تمرینات خودش را از سر بگیرد.

فهرست