نیکولو زانیولو
زانیولو راهی انگلیس می شود

به گزارش فابریتزیو رومانو، استون ویلا به توافق جهت جذب نیکولو زانیولو از تیم گالاتاسرای رسیده است. طبق این توافق، زانیولو به صورت قرضی با ارزش 4 میلیون یورو به ترتیب به استون ویلا پیوسته و یک بند خرید با ارزش 27 میلیون یورو در این قرارداد در نظر گرفته شده است. این وینگر ایتالیایی فردا در تست های پزشکی تیم استون ویلا شرکت خواهد کرد.

فهرست