نورافکن با انتشار یک استوری به اتفاقات اخیر پیرامون باشگاه سپاهان با انتقاد از میثاقی و برنامه فوتال برتر پرداخت.امید نورافکن، ستاره مصدوم تیم سپاهان ۴۸ ساعت بعد از حکم بی سابقه کسر ۴ امتیاز و جریمه ۴۰ میلیاردی سپاهان تندترین واکنش ممکن را نشان داد. او در استوری خود با ادبیات تند محمدحسین میثاقی، مجری فوتبال برتر را خطاب قرار داد و او را متهم به مدارا با پرسپولیس کرد و قانون سقف قرارداد را “چرت” دانست و جمله “زوری می‌خواهند به یک تیم جام بدهند” اوج این استوری اعتراضی بود.

نورافکن با انتشار یک استوری میثاقی را زیر سوال برد2

نورافکن با انتشار استوری به کسر امتیاز و جریمه نقدی سپاهان اشاره کرد.

محمد حسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر چند دقت پیش از دور زدن باشگاه سپاهان در ثبت قرارداد بازیکنان جدید گفته بود و همین صحبت ها باعث عدم ثبت قرارداد آل کثیر و برایان دابو شد و پس از آن هم کسر امتیاز به همراه جریمه مالی برای باشگاه سپاهان اعمال شد.

نورافکن با انتشار یک استوری میثاقی را زیر سوال برد

در متن این استوری بارها اشاره کرده که این مجری از پرسپولیس مدارا کرده و تخلفات این باشگاه را نادیده می گیرد.در بخش دیگری از این استوری گفته شده که میثاقی با مدیر عامل باشگاه مشکل دارد و این مورد به ضرر بازیکنان و تیم بر می گردد.

نورافکن با انتشار یک استوری میثاقی را زیر سوال برد1

فهرست