ناگلزمن و توخل دو سرمربی بنام آلمانی در گذشته هم با یکدیگر رو به رو شده بودند.یولیان ناگلزمن همزمان بازی می‌کرد و کار خود را بر روی نیمکت ذخیره زیر نظر توماس توخل آغاز کرد.رابطه‌ ناگلزمن و توخل  به سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد و در آن زمان ناگلزمن برای تیم جوانان آگسبورگ زیر نظر توخل بازی می‌کرد.

ناگلزمن و توخل دوباره بهم رسیدند2

دوران بازی ناگلزمن به دلیل آسیب‌دیدگی شدید زانو رو به پایان بود و توخل به او این فرصت را داد که بازی کردن را با مسئولیت انتخاب بازیکن ترکیب کند.همیشه ناگلزمن اهمیت توخل را در دوران حرفه ای خود کمرنگ جلوه می دهد.ناگلزمن پیش از بازی لایپزیش و پاری‌سن‌ژرمن که تعیین‌کننده حضور در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ بود، گفت: «من فقط بازیکن توماس توخل بودم، همین. بیش از حد روی این مساله مانور داده می‌شود.

ناگلزمن و توخل دوباره بهم رسیدند

ناگلزمن و توخل در گذشته به عنوان استاد و شاگرد سابقه همکاری داشته اند.

من برای تیم جوانان آگسبورگ بازی می‌کردم، اما از زمان حضورم در مونیخ ۱۸۶۰ مصدومیت داشتم. در آن مرحله باید انتخاب می‌کردم. یا به دنبال شغل دیگری برای تامین هزینه تحصیلات دانشگاهی‌ام می‌گشتم یا به کارم به عنوان تمرین‌دهنده ادامه می‌دادم. این اولین قدم در حرفه من بود و بابتش خوشحالم. سپس پیشنهادی داشتم که به عنوان مربی به مونیخ ۱۸۶۰ برگردم، اما توماس کاری به این موضوع نداشت. غیرممکن بود تصور کنیم که ما دو نفر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان با هم روبرو شویم.»
اما توخل در مورد مردی که اکنون در بایرن مونیخ جایگزینش شده، به صراحت گفت: «او همیشه کنجکاو بود.»

ناگلزمن و توخل دوباره بهم رسیدند2

فهرست