ناراحتی مودریچ برای تعلل باشگاه رئال مادرید برای تمدید قراردادش ایجاد شده است.با وجود اینکه قرارداد مودریچ با رئال تابستان به پایان می رسد و خود این بازیکن اعلام کرده است که می خواهد یک سال دیگر در مادرید بماند اما از جانب باشگاه هنوز با این بازیکن تماس گرفته نشده است. مودریچ که ماه هاست منتظر اقدام باشگاه بوده، رضایتی از این وضعیت ندارد و حالا ممکن است در تابستان بازیکن آزاد شود.

ناراحتی مودریچ از تعلل رئال برای تمدید قراردادش

ناراحتی مودریچ به عدم تماس باشگاه رئال مادرید برای تمدید قراردادش

از آن سو، رئال مادرید در حال ارزیابی یک پیشنهاد احتمالی به لوکا مودریچ است اما سن و وضعیت او را هم در نظر می گیرد. رئال مادرید به همین دلایل مذاکرات خود را برای تمدید قرارداد با لوکا مودریچ، به حالت تعلیق درآورده است. رئال مادرید از تصمیم لوکا مودریچ برای خداحافظی نکردن از تیم ملی کرواسی پس از جام جهانی 2022 قطر ناراضی است. به نظر می رسد مودریچ قصد دارد تا پایان یورو 2024 در تیم ملی کرواسی بازی کند.

ناراحتی مودریچ از تعلل رئال برای تمدید قراردادش2

فهرست