ناراحتی مردم فرانسه از اسطوره آرژانتینی به کوچه و خیابان کشیده است.آرژانتین با درخشش مسی موفق شد جام جهانی را به خانه ببرد و موجبات شکست فرانسه را فراهم کند.عده ای از هواداران فرانسه پیراهن مسی را به آتش کشیدند و در قسمتی دیگر هم پیراهن این بازیکن را روی زمین پهن کردند و آن را لگدمال کردند تا نشان دهند که دل خوشی از این بازیکن ندارند.

ناراحتی مردم فرانسه از لیونل مسی آرژانتینی

ناراحتی مردم فرانسه از اسطوره آرژانتینی در بالاترین حد خودش وجود دارد.

نکته جالب اینجاست که مسی بایستی به فرانسه باز گردد و برای پاری سن ژرمن بازی کند.مسی تا پایان فصل جاری با پاری سن ژرمن قرارداد دارد و ماندن و یا جدایی او بستگی به ادامه فصل و شرایط او در فرانسه خواهد داشت.

ناراحتی مردم فرانسه از لیونل مسی آرژانتینی2

فهرست