میلینکوویچ ساویچ
ساویچ با 20 میلیون یورو در عربستان

به ادعای ریپابلیکا، میلینکوویچ ساویچ پیشنهاد الهلال عربستان با حقوق سالانه 20 میلیون یورو را پذیرفته است. الهلال پیشنهاد 40 میلیون یورویی ارسال کرده و تنها رضایت لاتزیو برای نهایی شدن این انتقال باقی مانده است. مدیران لاتزیو ساویچ را از مهره های اصلی تیم خود میدانند اما پیشنهاد سنگین عرب ها ان ها را وسوسه به فروش این بازیکن کرده است.

فهرست