مهدی عبدی در قراردادش بند فسخ دارد!1

مهدی عبدی مهاجم جوان و آینده دار پرسپولیس در قرارداد خود بند فسخ داشته است که این مورد از جانب ابراهیم شکوری تکذیب شده بود.اما مدیر برنامه های این بازیکن گفته است:شکوری بعد از لیگ قهرمانان آسیا قرارداد خوبی با مهدی عبدی منعقد کرد و مبلغ۶ میلیون عبدی را به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد. البته در زمان مدیریت صدری قرارداد عبدی افزایش یافت و بند فسخ قرارداد هم گذاشته شد.

مهدی عبدی در قراردادش بند فسخ دارد!

مهدی عبدی از کشورهای حوزه خلیج فارس و پرتغال پیشنهاد دارد.

گویا در حال حاضر که او از تمرینات پرسپولیس توسط یحیی گل محمدی منع شده است،این بازیکن پیشنهادهایی از کشور‌های حوزه خلیج فارس و پرتغال دارد و بند فسخ هم در قراردادش وجود دارد که با پرداخت مبلغی این بازیکن می‌تواند از پرسپولیس جدا شود.باید دید مسئولان باشگاه چه تصمیمی در مورذد آینده این بازیکن خواهند گرفت.

فهرست