مهدی طارمی لطفا پورتو را ترک کن1

مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو در پایان بازی تیمش پورتو مقابل استوریل با سوال بی ربط یک خبرنگار مواجه شد و مصاحبه خود را ناتمام ترک کرد.خبرنگار معتقد بود که طارمی در بازی مقابل اتلتیکو تمارض کرده که این موضوع ناراحتی طارمی را به همراه داشت.
بعد از این اتفاقات سرمربی و مربی پورتو از مهدی  حمایت کردند. همین طور شهردار پورتو. اما در فضای مجازی و صفحه باشگاه پورتو چند تماشاگر این تیم پیشنهد عجیبی را به مهدی طارمی داده‌اند! آنها در پیام های خود نوشته اند انتقادات از مهدی طارمی امروز فراگیرتر از همیشه شده است و امروز در فوتبال پرتغال تنها یک باشگاه معتقد نیست که مهدی برای گفتن پنالتی تمارض می کند.

مهدی طارمی لطفا پورتو را ترک کن2

مهدی طارمی پس از سوال بی ربط یک خبرنگار مصاحبه خود را ناتمام ترک کرد.

حتی در کنار باشگاه ها برخی از خبرنگاران هم چنین دیدگاهی دارند و بهتر است مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پورتو را ترک کند چرا که در غیر اینصورت این ادعا با هر پنالتی ای که به سود پورتو گرفته می شود تکرار خواهد شد و این اتفاق خوبی برای  طارمی و پورتو نیست.

فهرست