مهدی طارمی
استاد پنالتی گرفتن در صدر قرار گرفت

مهدی طارمی در فصلی که گذشت  با 23 گل در رده دوم بهترین گلزنان لیگ پرتغال ایستاد. با این حال طارمی تنها در گل زدن نبود که برای تیم خود مفید ظاهر شد بلکه در  ساختن گل نیز اثرگذار بود  و توانست پاس گل هایی نیز ارسال کند و همچنان پنالتی های مهمی برای تیم خود بگیرد.

مهدی طارمی با 5 پنالتی در لیگ پرتغال بالاتر از کیلیان امباپه ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن و وینیسیوس جونیور ستاره برزیلی رئال مادرید در صدر پنالتی گیر ترین مهاجم های جهان قرار گرفت.

فهرست