مهدی ترابی را  به نظر می رسد که جدایی اش از باشگاه پرسپولیس قطعی باشد. همچنان امیدواری هایی در مورد بازگشت علیرضا بیرانوند و دانیال اسماعیلی فر به تیم پرسپولیس وجود دارد اما به نظر می رسد پرسپولیسی ها از بازگشت مهدی ترابی قطع امید کرده باشند.

مدیران باشگاه پرسپولیس که امیدوار به بازگشت مهدی ترابی بودند متوجه شدند که ترابی از مدتها قبل از باشگاه تراکتور پیش پرداخت دریافت کرده و با آن پیش پرداخت ماشین خود را هم عوض کرده است.

مهدی ترابی را بازیکن باشگاه تراکتور بدانید

مهدی ترابی را فصل آینده درتراکتورخواهیم دید.

اما همچنان سرخ ها به دنبال این بودند تا شاید بتوانند با بازگردان ترابی بخشی از پیش پرداخت او را برگردانند اما در ادامه این خبر به باشگاه پرسپولیس رسید که ترابی قرارداد هم با باشگاه پرسپولیس امضا کرده و حال امروز متوجه شدند که عکس یادگاری هم با پیراهن تراکتور گرفته و قرار است این عکس طی چند روز آینده رسانه ای شود.

مهدی ترابی را بازیکن باشگاه تراکتور بدانید2

از این رو پرسپولیسی ها به طور کامل از بازگشت مهدی ترابی ناامید شده اند و هرچقدر بازگشت اسماعیلی فر و بیرانوند محتمل به نظر می رسد اما مهدی ترابی قطعا برای دو فصل آینده تراکتوری خواهد بود.

فهرست