مهدی تاج
تصویب حق پخش تلویزیونی ورزش، امیدی برای حل مشکلات فوتبال ایران

مهدی تاج: تصویب حق پخش تلویزیونی ورزش، راهگشای حل مشکلات تیم‌داری در فوتبال ایران مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مجمع عمومی هیئت فوتبال استان سمنان، از تصویب حق پخش تلویزیونی ورزش کشور در برنامه هفتم توسعه کشور توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد.

تاج در این مراسم گفت: تصویب این قانون مهم، بخش زیادی از مشکلات تیم‌داری در فوتبال کشور را برطرف می‌کند. وی افزود: حق پخش تلویزیونی، منبع درآمدی پایدار برای فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها است و می‌تواند به بهبود وضعیت مالی آنها کمک کند. تاج همچنین گفت: با تصویب این قانون، شفافیت در درآمدهای فوتبال کشور افزایش می‌یابد و زمینه برای مبارزه با فساد مالی فراهم می‌شود.

فهرست