ادن هازارد

ادن هازارد فصل را از دست داد

به گزارش نشریه آاس، ادن هازارد فردا برای برداشتن صفحه‌ای که در نازک‌نی قوزک پایش قرار گرفته جراحی خواهد شد و به این ترتیب تا پایان فصل قادر به همراهی کهکشانی‌ها نخواهد بود.
این در حالی است که پیش از این تصور می‌شد او پس از این جراحی می‌تواند پیش از پایان فصل بار دیگر برای رئال‌ مادرید به میدان برود. به این ترتیب شانزدهمین مصدومیت ستاره بلژیکی در طول 3 سال حضور در سانتیاگو برنابئو بیشتر از آن چیزی که تصور می‌شد او را دور از میادین نگاه خواهد داشت.

فهرست