مشکل ستاره استقلال مهرداد محمدی از جایی شروع شد که چکی را که اول فصل برای پیش قرارداد به این بازیکن داده شده بود برگشت خورد.مهرداد محمدی در زمان عقد قرارداد با استقلال از حجت کریمی مدیرعامل پیشین این باشگاه یک فقره چک که متعلق به اسپانسر قبلی بود را دریافت کرد اما این چک در چند نوبت برگشت خورد و هیچ وقت محمدی به پول نرسید.

مشکل ستاره استقلال حل شد

مشکل ستاره استقلال با دریافت چک جدید و تحویل چک برگشتی به باشگاه حل شد.

با این وجود مدیران فعلی باشگاه قصد داشتند که 10 درصد مبلغ قرارداد بازیکنان را به آنها پرداخت کنند که به مهرداد محمدی اعلام کردند که چک قبلی را به باشگاه پس بدهد تا چک جدید خود را دریافت کند.همین مساله سبب شد تا مهرداد محمدی نتواند در هنگام دریافت 10 درصد از قراردادهای جدید توسط بازیکنان چک جدید را دریافت کند. با این حال این ستاره استقلال دیشب به دیدار علی خطیر مدیرعامل باشگاه رفت و مشکلش حل شد.

فهرست