مربی ایرانی تیم شهدای بابلسر که در لیگ دسته دوم حضور داشت با اعلام رای کمیته اخلاق محکومیت وی تایید شد.بر همین اساس مصطفی منصف به پرداخت 100 میلیون تومان جزای نقدی و یک سال محرومیت از هر نوع فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد ادامه فعالیت مصطفی منصف پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از این کمیته امکان پذیر خواهد بود.

مربی ایرانی با یک سال محرومیت و پرداخت جریمه 100 میلیونی مواجه شده است2

مربی ایرانی تیم دسته دومی شهدای بابلسر 100 میلیون تومان جریمه نقدی و به مدت یک سال محروم از فعالیت در فوتبال ایران می باشد.

باشگاه شهدای بابلسر که خود را آماده حضور در لیگ دو می کند، چندی پیش وضعیتی عجیبی با دو مدیرعامل و دو سرمربی داشت که مصطفی منصف هم یکی از آنها بود، اما در نهایت رای به نفع طرف دیگر داده شد و در حال حاضر هدایت این تیم را صابر میرقربانی برعهده دارد.

مربی ایرانی با یک سال محرومیت و پرداخت جریمه 100 میلیونی مواجه شده است

فهرست