مدیر عامل پرسپولیس به صورت مستقیم مسئول تصمیم نهایی در مورد مدافع گرجستانی می باشد.
باشگاه پرســـپولیس برای پذیرفتن خواسته گولسیانی مشکل چندانی ندارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد قرارداد این بازیکن تمدید خواهد شـد.

مدیر عامل پرسپولیس در مورد مدافع گرجستانی تصمیم می گیرد2

مدیر عامل پرسپولیس برای توافق نهایی و تمدید با مدافع گرجستانی اقدام خواهد کرد.

البته در این مورد باید رضا درویش تصمیم بگیرد.بخش بین الملل باشـــگاه پرســـپولیس در روزهای اخیر مذاکراتش را با گولســـیانی ادامه داد و به مانند مربیان خارجی دیگر به نتایج خوبی رســـید.گولسیانی نقش مهمی در قهرمانی پرسپولیس در فصل گذشته در لیگ و جام حذفی داشت.این مدافع هم در فاز تدافعی و فاز گلزنی موفق بود.اکثر گل های این مدافع از روی نقطه پنالتی بوده و نشان از تمرکز بالای این بازیکن می باشد.باید منتظر بازگشت رضا درویش از سفر کربلا بود تا در مورد این مدافع تصمیم گیری کند.

مدیر عامل پرسپولیس در مورد مدافع گرجستانی تصمیم می گیرد1

فهرست