مدت دوری شجاع خلیل زاده از میادین مشخص شد2

شجاع خلیل زاده که در بازی تیم ملی فوتبال مقابل اروگوئه در ترکیب اصلی تیم حضور داشت،اما در بازی مقابل سنگال به دلیل مصدومیت به میدان نرفت.این بازیکن چند ماه پیش از ناحیه کشاله پا جراحی شده و روز پیش از مسابقه با سنگال از آن قسمت بار دیگر احساس درد کرد.این مسئله باعث شد تا او در بازی با سنگال به میدان نرود.

مدت دوری شجاع خلیل زاده از میادین مشخص شد1

شجاع خلیل زاده دو هفته دور از میادین خواهد بود.

شجاع زیرنظر پزشکان قرار دارد و با نظر آنها اعلام شده که او دو هفته نیاز به استراحت دارد تا دوباره بتواند در مستطیل سبز حاضر شود. با این شرایط مشخص شد که مصدومیت مدافع ملی‌پوش کشورمان جدی نیست و او به زودی به تمرینات باز خواهد گشت.

فهرست