مدافع گرجستانی پرسپولیس هنوز تکلیفش مشخص نمی باشد.گولسیانی که نقش مهمی در موفقیت پرسپولیس در فصل گذشته داشت با پایان قرارداد یک ساله اش هنور مقدمات تمدید قرارداد مهیا نشده است.طی چند وقت گذشته و در شرایطی که گولسیانی در اردوی تیم ملی گرجستان حضور داشت، اخبار متفاوتی درباره او مطرح شد. از ایمیل او به باشگاه پرسپولیس و چراغ سبز این مدافع برای تمدید قرارداد گرفته تا درخواست 700 هزار دلاری او برای تمدید قراردادش.اما گویا رقم پیشنهادی این مدافع کمتر از خبر انتشار یافته بوده است.

مدافع گرجستانی با پرسپولیس ادامه می دهد؟2

مدافع گرجستانی برای حضور دوباره در پرسپولیس دو پیشنهاد به مدیریت باشگاه داده است.

آنطور که خبرنگار فوتبالی کسب اطلاع کرده، این مدافع گرجستانی دو پیشنهاد به باشگاه پرسپولیس داده است.بر اساس پیشنهاد اول، در صورتی که قرار باشد قرارداد جدید او با این تیم، یکساله باشد، او درخواستی 550 هزار دلاری از پرسپولیس دارد.

مدافع گرجستانی با پرسپولیس ادامه می دهد؟

پیشنهاد دوم گولسیانی هم قراردادی دوساله بوده که بر اساس آن مبلغ درخواستی این بازیکن برای فصل اول، 520 هزار دلار و برای فصل دوم 600 هزار دلار بوده است.
مشکل دیگر ممنوعیت باشگاه ها برای عقد قرارداد ارزی با بازیکنان می باشد که باید منتظر واکنش باشگاه پرسپولیس باشیم.

فهرست