مخالفت نکونام با فدراسیون فوتبال در اجرای قانون بازیکنان زیر 25 سال و 23 سال علنی شد.در گذشته تیم‌ها می‌توانستند سه بازیکن زیر ۲۵ سال را در ترکیب داشته باشند. به شرط اینکه این بازیکنان پیش تر بازیکنان همان تیم‌ها بوده باشند اما این بازیکنان این فصل در لیست بزرگسال قرار می‌گیرند و شاید به همین بهانه شرایط عضویت در تیم خود را از دست دهند.

مخالفت نکونام با قانون حضور بازیکنان زیر 25سال1

مخالفت نکونام با فدراسیون فوتبال علنی شد.

فدراسیون فوتبال به بهانه جوانگرایی حذف قانون ۲۵ ساله‌ها را کلید زد! جواد نکونام بار دیگر از اجرای این قانون در فوتبال ایران انتقاد کرد و گفت: «برخی قانون‌های عجیب درمورد زیر ۲۳ سال و زیر ۲۵ سال در فوتبال‌مان داریم که در آینده می‌بینیم که فوتبال‌مان برای آنها چه قدر ضرر می‌کند و متوجه می‌شویم که چه اشتباهاتی کردیم.»
پیش از این نیز جواد با قانون سقف قرارداد مخالفت کرده بود که با واکنش قنبرزاده یکی از نواب ریاست فدراسیون فوتبال مواجه شد. جواد نکونام هم در واکنش به این قانون گفت: «قنبرزاده حق ندارد در مورد استقلال صحبت کند!»

مخالفت نکونام با قانون حضور بازیکنان زیر 25سال

فهرست