محکومیت قهرمان پیشین جهان کشتی تایید شد.درخواست واخواهی عباس جدیدی پس از اعلام رای دادگاه در خصوص شکایت علیرضا دبیر رد شد و او محکومیت ۲۰ میلیون تومانی‌اش دوباره تایید شد.

محکومیت قهرمان پیشین جهان تایید شد1

محکومیت قهرمان کشتی جهان در گذشته عباس جدیدی توسط دادگاه دوباره تایید شد.

روزهای ابتدایی آذرماه در پی شکایت علیرضا دبیر از عباس جدیدی مبنی بر توهین و نشر اکاذیب رایانه‌ای، دادگاه مجموع رفتار ارتکابی را با بزه توهین مطابق دانسته و جدیدی را به پرداخت 200 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و حذف تمام محتوای مجرمانه از صفحه اینستاگرام محکوم کرده بود.

محکومیت قهرمان پیشین جهان تایید شد

در پی این رأی، عباس جدیدی که در دادگاه قبلی غیبت داشت، درخواست واخواهی داد که دادگاه ادله قهرمان پیشین کشتی جهان و نایب‌قهرمان اسبق المپیک را وارد ندانست و رأی قبلی را تأیید کرد.
البته پس از صدور این رای جدید در فضای مجازی جدید همچنان علیه دیبر از کلمات و القاب ناشایست استفاده کرده است، از این رو رئیس فدراسیون کشتی و قهرمان المپیک 2000 سیدنی بار دیگر از جدیدی به محاکم قضایی شکایت کرد.

فهرست