محمد نادری
نادری منتظر چراغ سبز ساپینتو

محمد نادری پس از عدم توافق با باشگاه های اروپایی با پیشنهاد چند تیم لیگ برتری مواجه شده اما این بازیکن که تمایل به بازگشت به تیم استقلال دارد، همچنان منتظر پیشنهاد باشگاه استقلال است.

محمد نادری

باید دید در نهایت مدیران باشگاه استقلال برای جذب این بازیکن اقدام خواهند کرد یا نادری علیرغم میل باطنی به یکی از پیشنهادهای لیگ برتری‌اش پاسخ مثبت خواهد داد.

فهرست