محمد بنا بهترین مربی قرن ورزش ایران2

برنامه یکصد شبکه ورزش سیما ، از ابتدای سال ۱۴۰۱، جشنواره مردمی انتخاب بهترین‌های قرن ورزش ایران در ۷ عنوان‌جایزه را آغاز کرده است که تا ۲۰ فروردین نیز ادامه خواهد داشت.هیأت انتخاب ۵۰ نفری متشکل از وزیر ورزش، رییس کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، پیشکسوتان، صاحب نظران و اصحاب رسانه، نامزدهای اولیه این جشنواره را در ۷ عنوان‌جایزه شامل برترین گل قرن، برترین مربی قرن، برترین مدال قرن، برترین تیم قرن، برترین رفتارجوانمردانه قرن، برترین صحنه ورزشی قرن و برترین یار مظلوم قرن مشخص کردند. پس از آن، انتخاب برترین‌های هر حوزه بر عهده مردم گذاشته شده است.

محمد بنا بهترین مربی قرن ورزش ایران1

محمد بنا با کسب 39.66 درصد آرا بهترین مربی قرن ایران شناخته شد.

پس از گذشت 12 روز از این نظر سنجی برترین مربی قرن بدین صورت است که محمد بنا سرمربی کشتی فرنگی با ۳۹.۶۶ درصد آرا رتبه نخست را از آن خود کرده است. پس از آن حشمت مهاجرانی مربی اسبق تیم ملی کشورمان با ۲۶.۶۷ درصد و مصطفی کارخانه مربی اسبق تیم والیبال ایران با ۱۴.۴۳ در رتبه دوم و سوم برترین مربی قرن ورزش ایران قرار دارند.

فهرست