حسن کامرانی‌فر
دستیار عزیزی خادم 3 سال محروم شد

به تازگی، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تصمیم به محرومیت حسن کامرانی‌فر، دبیرکل پیشین این فدراسیون، از فعالیت در این رشته گرفته است. مدتی پیش، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پرونده‌ای را مورد بررسی قرار داد که به برگزاری دیدارهای دوستانه تیم ملی و نحوه انعقاد قراردادها و امضای اسناد توسط دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال مرتبط بود. پس از انجام تحقیقات دقیق، این کمیته در تاریخ 17 تیر ماه امسال به تصمیمی رسید و حسن کامرانی‌فر را به مدت 3 سال از هر گونه فعالیت در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم کرد.

فهرست