مایلی کهن سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران با رای دادگاه محکوم به پرداخت جریمه نقدی در پی شکایت امیر قلعه نویی شده است.در آخرین ماه‌های سال گذشته امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل اظهارات محمد مایلی کهن علیه خود، از این چهره شکایت کرد.

مایلی کهن بایستی مبلغ 30 میلیون تومان بابت شکایت قلعه نویی پرداخت کند1

مایلی کهن با رای دادگاه بایستی 30 میلیون تومان بابت شکایت قلعه نویی پرداخت کند.

به نقل از اطلاعات آنلاین دادگاه رسیدگی به این پرونده که قرار بود در سال ۱۴۰۲ برگزار شود به دلیل عدم حضور محمد مایلی  لغو و به اولین روزهای سال ۱۴۰۳ موکول شد و سرمربی اسبق تیم ملی و وکیل امیر قلعه نویی در این دادگاه حاضر شدند.

مایلی کهن بایستی مبلغ 30 میلیون تومان بابت شکایت قلعه نویی پرداخت کند

رای دادگاه درباره این پرونده جنجالی اعلام شد که بر اساس آن سرمربی سابق تیم ملی  به دلیل صحبت هایش در برخی برنامه‌های تلویزیونی و یک رسانه اینترنتی علیه سرمربی کنونی تیم ملی، به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مایلی کهن بایستی مبلغ 30 میلیون تومان بابت شکایت قلعه نویی پرداخت کند2

فهرست