مارسلو و مندی

مصدومیت مارسلو و مندی  و کمبود مدافع چپ تخصصی در باشگاه

فرلان مندی و مارسلو مدافعین چپ رئال مادرید، دیدار در مقابل سویا را به دلیل مصدومیت از دست خواهند داد.
به نقل از مارکا، مندی و مارسلو و مندی هر دو در جریان دیدار رئال مادرید و چلسی دچار مصدومیت عضلانی شدند و همین مسئله آن ها را مدتی از میادین دور نگه می دارد. فرلاند مندی به مدت دو هفته و مارسلو به مدت یک هفته از میادین دور خواهند بود. مصدومیت هر دو عضلانی و از ناحیه عضله نزدیک کننده است.

مارسلو و مندی

با توجه به این که میگل گویترز، دیگر مدافع چپ رئال مادرید نیز به دلیل مصدومیت تا پایان فصل از میادین دور خواهد بود، مادریدی ها باید بدون دفاع چپ تخصصی به مصاف سویا بروند. فرلاند مندی با مصدومیت مقابل چلسی بازی کرد و همین مسئله باعث بدتر شدن میزان مصدومیت و درد او شد. این چهارمین مصدومیت عضلانی مدافع چپ فرانسوی در فصل جاری است.

فهرست