مائورو ایکاردی
ایکاردی قراردادش دائمی شد

گالاتاسرای ترکیه با موفقیت توانست مائورو ایکاردی را به خدمت بگیرد. مبلغ 10 میلیون یورو به پاری سن ژرمن پرداخته شده است تا ایکاردی به گالاتاسرای منتقل شود. او قراردادی با این باشگاه تا پایان ژوئن 2026 امضا کرده است، و این امضاء باعث شده تا ایکاردی به عنوان یکی از بازیکنان اصلی تیم ترکیه‌ای در آینده نقش‌آفرینی کند.

فهرست