لیگ برتری های حاضر در لیست اعلام شده امیر قلعه نویی نشان از شروع حکمرانی ها آنها نسبت به لژیونر ها می باشد.از ۳۲ ملی‌پوش دعوت شده به اردوی تیم ملی، ۲۱ بازیکن در لیگ برتر توپ می‌زنند و ۱۱ نفر لژیونر هستند. این در شرایطی است که ترکیب ۲۵ نفره کارلوس کی‌روش برای جام‌جهانی که آخرین لیست تیم ملی قبل از لیست جدید است، را ۱۶ لژیونر و تنها ۹ بازیکن لیگ برتری تشکیل می‌دادند.با بررسی این لیست نشان می دهد که سرمربی تیم ملی نگاه ویژه ای به لیگ برتر دارد و این انگیزه بازیکنان را برای نشان دادن خودشان و حضور در تیم ملی افزایش می دهد.

لیگ برتری ها در لیست قلعه نویی حکمرانی می کنند1

لیگ برتری ها در لیست اعلام شده قلعه نویی نسبت به لژیونر ها تعدادشان بیشتر است.

در لیست اعلام شده سهم سپاهان صدرنشین لیگ از استقلال و پرسپولیس بیشتر می باشد.در آخرین لیست که مربوط به جام‌جهانی بود، تنها سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و سپاهان ملی‌پوش داشتند اما در لیست جدید تیم ملی، تعداد باشگاه‌های لیگ برتری که ملی‌پوش دارند نزدیک به ۳ برابر شده است.نسبت به آخرین لیست تیم ملی، ۸ بازیکن حاضر در جام‌جهانی در لیست امیر قلعه‌نویی قرار نگرفته‌اند.

لیگ برتری ها در لیست قلعه نویی حکمرانی می کنند

فهرست