قلی زاده وینگر سابق باشگاه شارلروا بلژیک که برای فصل آینده به لهستان و تیم لخ پوزنان این کشور اضافه خواهد شد هنوز نتوانسته به این کشور مسافرت کند.ملی پوش کشورمان  باید تاکنون به لخ پوزنان منتقل می شد ولی به دلیل تمدید نشدن کارت اقامتش هنوز نتوانسته به لهستان سفر کند. در صورت انتقال او قبل از حل شدن مشکل اقامتش به لهستان احتمال دیپورت شدن به کشورش وجود دارد.

قلی زاده ترس از دیپورت شدن دارد1

قلی زاده با قراردادی 1.8 میلیون یورویی به تیم لخ پوزنان لهستان پیوست.

باشگاه لهستانی برای خرید ستاره ایرانی 1.8 میلیون یورو به شارلروا پرداخت کرده و این بازیکن گران ترین خرید تاریخ باشگاه به شمار می آید. بعد از حل مشکل اقامت علی قلی زاده این بازیکن خیلی زود راهی لهستان می شود.

قلی زاده ترس از دیپورت شدن دارد2

هنوز انتقال وینگر ایرانی به لخ پوزنان قطعی نشده ولی به نظر نمی رسد مشکلی برای این انتقال وجود داشته باشد.

فهرست