قرارداد سرمربی قهرمان ایران محمد رضا تندروان تمدید شد.تیم والیبال شهداب یزد که قهرمان این دوره لیگ برتر والیبال مردان شد به مدت دو فصل دیگر تمدید شده است. سرمربی ۴۶ ساله تیم های ملی والیبال ایران و باشگاه شهداب یزد با توجه به رضایت کامل مدیریت باشگاه در دو فصل پیش رو نیز سکان دار نیمکت بلندقامتان شهدابی می باشد.لازم به ذکر است که جذب رضا عابدینی و تمدید قرارداد با مهدی مهدوی نیز با نظر مستقیم و کامل آقای تندروان بوده است.

قرارداد سرمربی قهرمان ایران تمدید شد1

قرارداد سرمربی قهرمان لیگ برتر والیبال ایران یعنی باشگاه شهداب یزد برای دو فصل دیگر تمدید شد.

همچنین قرارداد آقای محمدرضا تندروان تا پایان فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ والیبال ایران است.نمیانده فصل آینده ایران در رقابت های جام باشگاه های آسیا تیم شهداب یزد می باشد که سرمربی این تیم با اتکا به ستاره های با تجربه تیمش و جذب احتمالی یکی دو بازیکن برای یک رویای بزرگ یعنی قهرمانی آسیا تلاش کند.

قرارداد سرمربی قهرمان ایران تمدید شد

فهرست