آرمان رمضانی
یاغی یک شبه برگشت

قرارداد پیشین آرمان رمضانی با سازمان لیگ هنوز ابطال نشده است و او قرار است با همان توافق قبلی خود، به حرفه‌ای خود ادامه دهد. همچنین به نظر می‌رسد به دلیل اعلام نیاز جواد نکونام، با وجود تعداد محدودی جلسات تمرینی، رمضانی همچنان در آمادگی و بازی در تیم آبی‌پوشان را در آبادان تجربه خواهد کرد.

فهرست