فیفا مطالبات فدراسیون فوتبال ایران را پرداخت خواهد کرد3

فیفا اعلام کرده است که برای جلوگیری از پولشویی و انجام توسعه زیر ساخت ها، استعدادیابی و توجه به فوتبال زنان، حاضر نیست از محل پول‌های بلوکه شده در حساب فیفا، هزینه قرارداد سرمربیان را بپردازد اما دبیرکل فدراسیون فوتبال می‌گوید در سفر زوریخ توانسته موافقت فدراسیون جهانی فوتبال  را جلب کند که از طریق بانک‌های یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که به نظر می‌رسد قطر باشد، پول‌های بلوکه شده را دریافت کند.

فیفا مطالبات فدراسیون فوتبال ایران را پرداخت خواهد کرد

فیفا مطالبات فدراسیون فوتبال ایران را از طریق بانک های کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخت خواهد کرد.

دبیر کل فدراسیون فوتبال جزئیات سفر خود را در اختیار سرپریت فدراسیون فوتبال میرشاد ماجدی قرار داد و اعلام کرده است که فیفا چراغ سبز خود را برای پرداخت بخشی از مطالبات فدراسیون فوتبال ایران از راه‌های مختلف بانکی قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نشان داده است.گفته می‌شود مکاتبات فشرده فدراسیون فوتبال ایران با فدراسیون جهانی آغاز شده است تا بتوانند از طریق بانک‌های حاشیه حوزه خلیج فارس این پول را دریافت کرده و به مشکلات مالی جاری سر و سامان ببخشند.

فیفا مطالبات فدراسیون فوتبال ایران را پرداخت خواهد کرد1

فهرست