علی مرادی بدون سمت اجرایی به انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری رفته است1

علی مرادی رئیس سابق فدراسین وزنه برداری ایران که با حکمی از سمت خود برکنار شد و سجاد انوشیروانی سرپرستی این فدراسیون را برعهده گرفت،برای انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری به آلبانی سفر کرده است.علیرضا قریشی رئیس هیات وزنه برداری خوزستان و محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری برای عضویت در کمیته های فنی و مربیان فدراسیون جهانی کاندیدا هستند که این دو نفر به صورت آنلاین در انتخابات شرکت می کنند.

علی مرادی بدون سمت اجرایی به انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری رفته است

علی مرادی که به تازگی از سمت رئیس فدراسیون وزنه برداری برکنار شده است، فدراسیون جهانی اجازه حضور علی مرادی در انتخابات فدراسیون جهانی را داده است.

در اساسنامه فدراسیون وزنه برداری آمده است که فردی که برای پست های ریاست، دبیرکلی ، نایب رییسی و هیات اجرایی کاندیدا می شود در فدراسیون کشورش باید رئیس، نایب رئیس، دبیر کل یا عضو هیات رئیسه فدراسیون باشد.اکنون با توجه به این مسئله باید دید که فدراسیون جهانی اجازه حضور علی مرادی در انتخابات فدراسیون جهانی را می دهد یا او را از لیست کاندیداها حذف می کند.البته فدراسیون جهانی وزنه برداری پیش از این نام مرادی را به عنوان نماینده ایران اعلام کرده است.

فهرست